Kingpin Kids

KINGPIN KIDS

Kingpin Kidsgruppen är anpassad för barn i låg-, mellan och en bit in på högstadiet där vi introducerar och utvecklar kampsporten i form av lekar, motoriska övningar, fallteknik samt positionsbrottning på marken.

Kingpin Kids Jr tränar söndag förmiddag. På passen deltar barn och förälder tillsammans för att barnen ska kunna utvecklas i sin egen takt med en person som de är trygga med vid sin sida. Fokus ligger på att ha roligt och att leka fram lärandet.

BRA ATT VETA!

Alla pass i Kidsgruppen sker utan föräldrars närvaro, detta av utrymmesskäl men framförallt för att barnen lättare kan koncentrera sig utan mamma eller pappa på plats!

För de allra minsta i Kids jr-gruppen är föräldrar med och deltar under passet.

Frågor om Kidsgruppen besvaras av:

Kristoffer Laag

Telefon: 070-340 13 60
Email: kristoffer.laag@gmail.com

 

Frågor om Kingpin Jr besvaras av:

Denis Golubovic

Telefon: 073-047 28 28
Email: dengo392@gmail.com