Kingpin Kids

KINGPIN KIDS

Kingpin Kidsgruppen är anpassad för barn i låg-, mellan och en bit in på högstadiet där vi introducerar och utvecklar kampsporten i form av lekar, motoriska övningar, fallteknik samt positionsbrottning på marken.

BRA ATT VETA!

Alla pass i Kidsgruppen sker utan föräldrars närvaro, detta av utrymmesskäl men framförallt för att barnen lättare kan koncentrera sig utan mamma eller pappa på plats!

Frågor om Kingpin kids besvaras av:

Denis Golubovic

Telefon: 073-047 28 28
Email: dengo392@gmail.com